MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava pri Laborci
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0059/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2017/E-PP [PDF]
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0060/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0017/2015/E-PP [PDF]
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0061/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0049/2014/E-PP [PDF]
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0062/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2018/E-PP [PDF]
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0063/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2020/E-PP [PDF]
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0064/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0041/2014/E-PP [PDF]
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0065/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2014/E-PP [PDF]
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0066/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2015/E-PP [PDF]
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0067/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2014/E-PP [PDF]