Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika pravidiel dimenzovania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) (čl. 157 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2019/E-EU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2019/E-EU
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC
Všeobecné platné požiadavky, stanovenie parametrov technických požiadaviek (čl. 6)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2019/E-EU
LATARE s.r.o.
Vránskeho 211/20, Brezno
Dátum: 26.02.2019
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0065/2017/E-KV [PDF]
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2017/E [PDF]
Sedláková Slávka
17. novembra 2000/14A, Sabinov
Dátum: 12.02.2019
Poznámka:
PLYNEX s. r. o.
Niklová huť, Sereď
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0061/2017/E-OZ [PDF]
LF Group s. r. o.
Boženy Němcovej 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2340/2014/E-OZ [PDF]
EVAX Slovakia, s.r.o.
Ruskovce 36, Ruskovce
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2488/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
Pilip Peter, Ing.
Šípková 12, Chorvátsky Grob
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0711/2014/E-OZ [PDF]
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0259/2018/E [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0018/2018/E-EU a rozhodnutie č. 0014/2018/E-EU
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh kľúčových organizačných požiadaviek, úloh a zodpovedností súvisiacich s výmenou údajov o prevádzkovej bezpečnosti (KORRR – key organizational requirements, roles and responsibilitie
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2019/E-EU
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 14, Komárno
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
Vajs Igor, Ing.
Pod Kozákom 707/12, Sliač
Dátum: 14.01.2019
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 11.01.2019
Poznámka: