Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2016/E-OZ (PDF)
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2252/2014/E-OZ (PDF)
ROYAL ENERGY s. r. o.
Stará spišská cesta 20/A, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 22.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1741/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2020
RODACH s.r.o.
Oravský Biely potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 17.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie č. 0008/2020/E-ZK bolo zrušené rozhodnutím Regulačnej rady č 01/25651/21/RR zo 16. 02. 2021 a zároveň vrátila vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 18.08.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0058/2018/E-OZ [PDF]
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, Dolný Kubín
Dátum: 17.08.2020
Poznámka: Potvrdené rozhodnutím RR č. 12/23281/20/RR z 10.11.2020.
Elikon s. r. o.
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 05.08.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.07.2020
LogCap Immorent Uno s.r.o.
Tomášikova 48, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 51 ods. 1 BAL).
Príloha k rozhodnutiu č. 0002/2020/E-EU
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 50 ods. 3 BAL).
Príloha k rozhodnutiu č. 0001/2020/E-EU
Slašťan Dušan, Mgr.
Bernolákova 9, Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2322/2014/E-OZ [PDF]
Viliam Holý - ELBA.H
Školská 20, Nová Baňa
Dátum: 03.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2294/2014/E-OZ [PDF]
MALICO s. r. o. v konkurze
Lukov 158, Lukov
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0154/2017/E-OZ [PDF]
Boršč Mikuláš MVE
Stavebná 2151/53, Trebišov
Dátum: 23.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1377/2014/E-OZ [PDF]
Minárová Zdenka
Ulica Rudolfa Hanáka 3746/33, Nitra
Dátum: 21.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0990/2014/E-OZ [PDF]
ATOL HB, s.r.o.
Mierová 721, Strážske
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2050/2014/E-OZ [PDF]
Skála Martin
Lomnická 818/24, Košice
Dátum: 23.03.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0159/2017/E-OZ [PDF]