Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E v znení rozhodnutia č. 0112/2018/E v znení rozhodnutia č. 0133/2020/E
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.01.2021
JAPYS s.r.o.
Kataríny Brúderovej 38, Bratislava - mestská časť Vajnory
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0313/2014/E-OZ [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Kašubová Eva - E-Fin
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2238/2014/E-OZ (PDF)
STACHEMA Bratislava a.s.
Rovinka 411, Rovinka
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2165/2014/E-OZ
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0486/2017/E
Ing. Viliam Jankovič a RNDr. Iveta Jankovičová
Mojmírova 3, Zlaté Moravce
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0046/2016/E-OZ
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0150/2018/E [PDF]
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0152/2019/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 30.11.2020
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
MARRONE, s.r.o.
Hlavná ul. 198/30, Dolná Krupá
Dátum: 24.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2271/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 18.11.2020
Milan Bohdan - MANGALIS
Staničná 491, Kláštor pod Znievom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 1166/2014/E-OZ.
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2015/E-OZ (PDF)