Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 26.05.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Zavedenie dlhodobých prenosových práv na hranici ponukovej oblasti CZ/SK (LTTR - long-term transmission rights, čl. 30 FCA).
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.09.2017
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Jenčo Jozef, Ing.
Južná trieda 26, Košice
Dátum: 03.01.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2015/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Určenie regiónu výpočtu kapacity (CCR - capacity calculation region, čl. 15 CACM).
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.11.2018
Poznámka:
Otčenáš Ján, Ing.
Podunajská 15, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0101/2017/E-KV [PDF]
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 03.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
K tomuto rozhodnutiu bola vydaná oprava zo dňa 08.01.2019.Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0016/2018/E-EU.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.01.2019
Poznámka:
Sedláková Slávka
17. novembra 2000/14A, Sabinov
Dátum: 12.02.2019
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 09.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 50 ods. 3 BAL).
Príloha k rozhodnutiu č. 0001/2020/E-EU
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 18.11.2020
LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 08.01.2020
Poznámka:
Petrášová Valéria
Západná 905/10, Poproč
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1471/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.01.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
JAPYS s.r.o.
Kataríny Brúderovej 38, Bratislava - mestská časť Vajnory
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0313/2014/E-OZ [PDF]