Snopková Oľga
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.03.2020
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 13.03.2020
Poznámka: Zastavené konanie - rekonštrukcia VD Žilina.
Oravec Libor, MUDr.
Udiča 252, Udiča
Dátum: 10.03.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2260/2014/E-OZ
Fráková Dana, Ing.
Mýtna 387/33, Ždaňa
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2253/2014/E-OZ [PDF]
Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu
Hamuljakova 1421/47, Dolný Kubín
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2481/2014/E-OZ [PDF]
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0074/2018/E [PDF]
BPS VLČKOVCE, s. r. o.
Gaštanová 1051/5, Chynorany
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0034/2017/E-OZ [PDF]
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2017/E-KV [PDF]
Petrášová Valéria
Západná 905/10, Poproč
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1471/2014/E-OZ [PDF]
Čulen Marek
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 13.01.2020
Poznámka:
LUDOPRINT, a.s.
Bobot č. 338, Bobot
Dátum: 08.01.2020
Poznámka:
Bobček Alojz Ing. BZ SOFT
Hurbanova 1183/4, Dolný Kubín
Dátum: 20.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0045/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1917/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
Renáta Chalupková REMAX
Turá Lúka 32, Myjava
Dátum: 05.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1979/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 02.12.2019
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2019
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 13.11.2019
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.10.2019
Poznámka:
REAL-MED s.r.o.
Ádorská 1, Dunajská Streda
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0324/2014/E-OZ [PDF]