ENERGE s.r.o.
Betliarska 22 , Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 26.07.2022
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
OsP power, s.r.o.
Sládkovičova 6583/37A , Banská Bystrica
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
USET s. r. o.
Krivá 21 , Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.07.2022
Poznámka:
BCF ENERGY j. s. a.
Stavebná 1 , Banská Bystrica
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstrasse 29-32, Hamburg, Spolková republika Nemecko
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
MVE Nové Zdroje s. r. o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
DT Energy Trade, spol. s r. o.
Na rybník 947 , Teplička nad Váhom
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 03.06.2022
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 01.06.2022
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 30.05.2022
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 23.05.2022
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 23.05.2022
Poznámka:
Prometheus Energy s.r.o.
Mostová 2 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.05.2022
Poznámka:
HGN Power CZ s.r.o.
Na Šafránce 1803/24, Praha 10
Dátum: 18.05.2022
Poznámka: