Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
Bioplyn Hont, s.r.o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0189/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0048/2024/E-OZ (PDF)
Bioplyn Ladzany, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0190/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0049/2024/E-OZ (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0198/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0198/2023/E-ZR
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0199/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0199/2023/E-ZR
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0200/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0200/2023/E-ZR
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0196/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0196/2023/E-ZR
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0185/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2024/E-KV (PDF)
Rohaľ Vladimír Ing.
Pod Šibeňou horou 10, Bardejov
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0187/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2415/2014/E-OZ (PDF)
Ruttkayová Jaroslava, Ing.
Dúbravy 225, Lipovec
Dátum: 02.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0184/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2463/2014/E-OZ (PDF)
Solar expert, s.r.o.
Rožňavská 24, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 31.10.2023
Poznámka:
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 31.10.2023
Poznámka:
Solar expert, s.r.o.
Rožňavská 24, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 26.10.2023
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0183/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2016/E-PP [PDF]
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0182/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0039/2013/E-PP [PDF]