DVS - invest s.r.o.
Dubová 362, Dubová
Dátum: 20.02.2023
AQUAMAAT spol.s r.o.
Lúčna 48, Nemce
Dátum: 17.02.2023
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
Dátum: 17.02.2023
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 17.02.2023
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 13.02.2023
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 13.02.2023
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 10.02.2023
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.02.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0180/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 03.02.2023
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 03.02.2023
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 01.02.2023
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
Dátum: 31.01.2023
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
Dátum: 31.01.2023
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 31.01.2023
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
Dátum: 26.01.2023
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 25.01.2023
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0157/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 23.01.2023
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
Dátum: 23.01.2023
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 944, Vlčany 1
Dátum: 23.01.2023