Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 23.03.2023
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 21.03.2023
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 21.03.2023
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 16.03.2023
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 16.03.2023
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 16.03.2023
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 15.03.2023
Sylvo invest, s.r.o.
Borová ulica 15598/7, Banská Bystrica
Dátum: 15.03.2023
Obec Selice
Sovietskej armády 1131, Selice
Dátum: 13.03.2023
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 09.03.2023
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 07.03.2023
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.03.2023
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 02.03.2023
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 27.02.2023
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 24.02.2023
Poznámka:
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Piešťany
Dátum: 23.02.2023
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 22.02.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.02.2023
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 20.02.2023