AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0012/2020/V
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 27.08.2020
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 24.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0213/2017/V, rozhodnutia č. 0265/2017/V a rozhodnutria č. 0014/2019/V
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 19.08.2020
Poznámka:
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 12.08.2020
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.08.2020
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 10.08.2020
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 06.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 09.06.2020
Poznámka:
Obec Moravské Lieskové
, Moravské Lieskové 657
Dátum: 19.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0124/2021/V (PDF)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0107/2021/V (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0150/2021/V (PDF)
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 20.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0121/2021/V (PDF)
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0120/2021/V (PDF)
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 17.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0130/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 12.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0100/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0111/2021/V (PDF)
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 04.02.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 225/2017/V a rozhodnutia č. 0003/2019/V
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 04.02.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2022/V (PDF)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 10.12.2019
Poznámka: Mení rozhodnutia č. 02018/2017/V a 0016/2018/V