MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0208/2017/V (PDF)
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0237/2017/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0196/2017/V (PDF)
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0162/2017/V (PDF)
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2017/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF)
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0138/2017/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF)
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0152/2017/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2018/V (PDF)
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0205/2017/V (PDF)
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0227/2017/V (PDF)
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
280, Kočovce
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0127/2017/V (PDF)
Obec Zeleneč
Školská 224/5, Zeleneč
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0231/2017/V (PDF)
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0219/2017/V (PDF)
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
, Vyšné Hágy 1
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0187/2017/V (PDF)
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0134/2017/V
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0233/2017/V (PDF)
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0197/2017/V (PDF)
BK, a.s.
Dopravná 19, Piešťany
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0191/2017/V (PDF)