ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2017/V (PDF)
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0174/2017/V (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0157/2017/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0169/2017/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0228/2017/V (PDF)
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0145/2017/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2017/V (PDF)
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0229/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2020/V (PDF)
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0153/2017/V (PDF)
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0177/2017/V (PDF)
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0130/2017/V (PDF)
Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0178/2017/V (PDF)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0207/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/V (PDF)
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0249/2017/V (PDF)
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0161/2017/V (PDF)
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0167/2017/V (PDF)
Obec Komjatice
Nádražná 97, Komjatice
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0201/2017/V (PDF)
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0180/2017/V (PDF)
Obec Hrabušice
Hlavná ulica 171, Hrabušice
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0179/2017/V (PDF)
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2017/V (PDF)