Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 29.03.2022
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 23.03.2022
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2021/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2021/V (PDF)
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 14.02.2022
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0216/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2021/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0245/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2021/V (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2021/V
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0242/2017/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0001/2019/V (PDF)
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 04.01.2022
Poznámka:
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.01.2022
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2019/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0254/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2018/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2018/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: