Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 04.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2023/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0119/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 02.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
Novozámocká 222C, Nitra
Dátum: 29.09.2023
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 27.09.2023
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 26.09.2023
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 25.09.2023
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 25.09.2023
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 08.09.2023
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 30.08.2023
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.08.2023
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 09.08.2023
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 04.08.2023
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 13.07.2023
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 12.07.2023
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 10.07.2023
NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 26.06.2023
Obec Kechnec
, Kechnec 19
Dátum: 16.06.2023
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2023/V (PDF)