SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 23.09.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0012/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2021/V (PDF)
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 28.09.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0027/2021/V (PDF)
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
280, Kočovce
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Matúškovo
Matúškovo 138, Matúškovo
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Lozorno
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22, Košice - Ťahanovce
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: