Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0267/2017/V
MAVOS, s.r.o.
, Voderady 262
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia číslo 0203/2017/V
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 27.11.2017
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.10.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0240/2017/V
DVS - invest s.r.o.
Dubová 13/25, Dubová
Dátum: 11.10.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0114/2021/V (PDF)
Obecný podnik Moravský Svätý Ján, s. r. o.
Moravský Svätý Ján 803, Moravský Svätý Ján
Dátum: 07.08.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0047/2021/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 12.07.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0196/2017/V.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 26.06.2017
Poznámka: mení rozhodnutie č. 163/2017/V
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 20.06.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0214/2017/V [PDF]
Obec Jarovnice
, Jarovnice 223
Dátum: 12.06.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0153/2021/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 08.06.2017
Poznámka:
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 02.06.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0037/2021/V (PDF)
DEVEX, spol.s.r.o.
Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves
Dátum: 17.05.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0151/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0161/2021/V (PDF)
IUSA 1, s.r.o.
Nevädzová 6, Bratislava
Dátum: 29.03.2017
Poznámka:
Obec Plešivec
ČSLA 1, Plešivec
Dátum: 21.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0080/2021/V (PDF)
Obec Selice
Sovietskej armády 1131, Selice
Dátum: 20.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0052/2021/V (PDF)
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 15.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0123/2021/V (PDF)
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
Dátum: 10.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0076/2021/V (PDF)
Obec Kolíňany
Nám. L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0143/2021/V (PDF)