RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0079/2021/V (PDF)
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod 243, Závod
Dátum: 30.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0086/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0183/2017/V (PDF)
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0094/2021/V (PDF)
Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
Dátum: 18.05.2023
DEVEX, spol.s.r.o.
Astrová 3214/2, Spišská Nová Ves
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0255/2017/V (PDF)
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0147/2021/V (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2020/V (PDF)
SLV s.r.o.
, Krajné 52
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0132/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 11.05.2023
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2017/V (PDF)
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0024/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0115/2021/V (PDF)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 31.05.2023
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0123/2017/V (PDF)
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0126/2021/V (PDF)
FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, Púchov
Dátum: 27.04.2023
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0151/2017/V (PDF)
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0119/2021/V (PDF)
Obec Lúčky
, Lúčky 141
Dátum: 02.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Zemné
Zemné 268, Nové Zámky
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2018/V (PDF)