Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 14.06.2023
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 12.06.2023
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.12.2021
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0016/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2022/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2021/V (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0088/2021/V (PDF)
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 31.05.2023
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0224/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/V (PDF)
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0139/2021/V (PDF)
Obec Rakúsy
Rakúsy 35, Mlynčeky
Dátum: 30.05.2023
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 14.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0225/2017/V (PDF)
MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 1, Hlohovec
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 26.05.2023
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 14.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0165/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/V (PDF)
Obec Kechnec
, Kechnec 19
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 23.05.2023
Obec Jarovnice
, Jarovnice 223
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0258/2017/V (PDF)