Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2021/V (PDF)
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 09.08.2023
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0096/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 04.08.2023
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2021/V (PDF)
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 13.07.2023
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0004/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0154/2021/V (PDF)
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 12.07.2023
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/V (PDF)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 10.07.2023
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0043/2017/V
NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 26.06.2023
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2019/V (PDF)
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0069/2021/V (PDF)
Obec Kechnec
, Kechnec 19
Dátum: 16.06.2023
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0254/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2018/V (PDF)
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0102/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2023/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2018/V (PDF)
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0141/2021/V (PDF)