Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0071/2021/V (PDF)
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
Novozámocká 222C, Nitra
Dátum: 29.09.2023
OFZ, a.s.
, Istebné
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0083/2021/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 27.09.2023
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0136/2021/V (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 26.09.2023
Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná 156, Krásnohorské Podhradie
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 25.09.2023
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0098/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 25.09.2023
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2021/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 08.09.2023
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 30.08.2023
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, Spišské Bystré
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.08.2023
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0072/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 15.08.2023