Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0010/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2021/V (PDF)
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2022/V (PDF)
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0063/2021/V (PDF)
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0053/2021/V (PDF)
MAVOS, s.r.o.
, Voderady 262
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0266/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/V (PDF)
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0038/2021/V (PDF)
Obec Komjatice
Nádražná 97, Komjatice
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0082/2021/V (PDF)
Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0051/2021/V (PDF)
Obec Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján 803, Moravský Svätý Ján
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0089/2021/V (PDF)
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0060/2021/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0044/2021/V (PDF)
LOM a SLUŽBY s.r.o.
Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2021/V (PDF)
Obec Pribylina
, Pribylina 384
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2021/V (PDF)
BK, a.s.
Dopravná 19, Piešťany
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0058/2021/V (PDF)
Obec Podbrezová
Sládkovičová 76/6, Podbrezová
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0040/2021/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0257/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2021/V (PDF)
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 11.12.2023
Poznámka: