SI Teplo, s.r.o.
Tematínska 5/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0065/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2022/V (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0046/2021/V (PDF)
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0155/2021/V (PDF)
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0140/2021/V (PDF)
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Obec Rakúsy
Rakúsy 35, Mlynčeky
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0036/2021/V (PDF)
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0014/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/V (PDF)
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2021/V (PDF)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: v znení rozhodnutia číslo 0003/2020/V [PDF]
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
v znení rozhodnutia číslo 0030/2020/V [PDF]
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2022/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0101/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2022/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2022/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2022/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2022/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0265/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0103/2021/V (PDF)
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0033/2021/V (PDF)
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0138/2021/V (PDF)
Obec Lovinobaňa
SNP 356/1, Lovinobaňa
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0034/2021/V (PDF)
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0134/2021/V (PDF)
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0090/2021/V (PDF)