Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 944, Vlčany 1
Dátum: 23.01.2023
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2017/V (PDF)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0183/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0167/2017/V (PDF)
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 23.01.2023
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0237/2017/V (PDF)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
Dátum: 23.01.2023
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0152/2017/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 18.01.2023
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0132/2017/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
Kočovce 280, Kočovce
Dátum: 18.01.2023
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
Dátum: 18.01.2023
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0206/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2021/V (PDF)