ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2020/V (PDF)
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 10.01.2017
Poznámka:
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 10.02.2023
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0240/2017/V (PDF)
SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.02.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0180/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0184/2017/V (PDF)
Obec Zeleneč
Školská 224/5, Zeleneč
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 03.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/V-ZR
Zverejňované údaje (PDF)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0216/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2020/V (PDF)
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 03.02.2023
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2020/V (PDF)
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 01.02.2023
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2020/V (PDF)
SI Teplo, s.r.o.
Tematínska 5/A, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 31.01.2023
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0238/2017/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: