Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2021/V (PDF)
Sylvo invest, s.r.o.
Borová ulica 15598/7, Banská Bystrica
Dátum: 15.03.2023
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0135/2021/V (PDF)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 23.03.2023
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2020/V (PDF)
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 01.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0074/2021/V (PDF)
Obec Selice
Sovietskej armády 1131, Selice
Dátum: 13.03.2023
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0146/2017/V (PDF)
Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0054/2021/V (PDF)
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 09.03.2023
Obec Matúškovo
Matúškovo 138, Matúškovo
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0122/2021/V (PDF)
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 07.03.2023
Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0136/2017/V (PDF)
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
280, Kočovce
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0056/2021/V (PDF)
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 16.03.2023
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0148/2017/V (PDF)
Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0092/2021/V (PDF)
Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
Dátum: 01.01.2023
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2019/V (PDF)
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0149/2021/V (PDF)