PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 27.03.2023
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0211/2017/V (PDF)
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0066/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.03.2023
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0131/2021/V (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 21.03.2023
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0176/2017/V (PDF)
Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0127/2021/V (PDF)
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 21.03.2023
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0131/2017/V (PDF)
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22, Košice - Ťahanovce
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0112/2021/V (PDF)
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 15.03.2023
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2017/V (PDF)
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0134/2017/V mení rozhodnutie číslo 0055/2021/V (PDF)
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 16.03.2023
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0124/2017/V (PDF)
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0145/2021/V (PDF)
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 16.03.2023
SLV s.r.o.
, Krajné 52
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0150/2017/V (PDF)