ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0097/2021/V (PDF)
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
, Malacky
Dátum: 07.03.2017
Poznámka:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2022/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: v znení rozhodnutí číslo: v znení rozhodnutí číslo: 0003/2018/V [PDF], 0032/2020/V [PDF]
KUNKUR s. r. o.
Benediktiho 6, Bratislava
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0137/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2022/V (PDF)
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2021/V (PDF)
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0110/2021/V (PDF)
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0105/2021/V (PDF)
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0095/2021/V (PDF)
Nový Martin, a. s.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0118/2021/V (PDF)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 24.02.2017
Poznámka:
REALTY MANAGEMENT spol. s r.o.
Rákoš 28 , Zvolen
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0057/2021/V (PDF)
SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Obec Zeleneč
Školská 224/5, Zeleneč
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0059/2021/V (PDF)
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0144/2021/V (PDF)
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2021/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0073/2021/V (PDF)