Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 08.12.2022
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0229/2017/V [PDF]
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka:
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 08.12.2022
SLV s.r.o.
, Krajné 52
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0217/2017/V [PDF]
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka:
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 02.08.2022
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 08.12.2022
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0216/2017 a 0005/2019
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 26.10.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0016/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/V (PDF)
REZIDENCIA SLNEČNÁ STRÁŇ s.r.o.
Trnkov 44, Trnkov
Dátum: 04.08.2022
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
Dátum: 08.12.2022
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0244/2017/V v znení rozhodnutia č. 0003/2018/V, rozhodnutia č. 0010/2019/V a rozhodnutia č. 0018/2019/V