Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 29.09.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0149/2017/V [PDF]
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
Poznámka:
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 05.05.2022
Poznámka:
Miestne prevádzkárne s.r.o.
, Beňuš 355
Dátum: 06.12.2022
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.10.2020
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 14.09.2021
Poznámka:
HRONBYT s.r.o.
Levická cesta 3, Hronovce
Dátum: 19.05.2022
Poznámka:
Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
Dátum: 08.12.2022
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 15.10.2020
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0001/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2019/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 25.05.2022
Poznámka:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 08.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0172/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2017/V (PDF)
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 14.06.2022
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 08.12.2022
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: