Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 19.08.2020
Poznámka:
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 22.07.2021
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.04.2022
Poznámka:
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 05.12.2022
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 24.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0213/2017/V, rozhodnutia č. 0265/2017/V a rozhodnutria č. 0014/2019/V
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0220/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2018/V (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 11.04.2022
Poznámka:
Obec Šenkvice
Nám. G. Kolinoviča 5, Šenkvice
Dátum: 05.12.2022
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 27.08.2020
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 09.08.2021
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 13.04.2022
Poznámka:
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
Dátum: 06.12.2022
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0012/2020/V
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.08.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.163/2017, 260/2017/, 0007/2018, 0011/2019
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0206/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/V (PDF)
Obec Zemné
Zemné 268, Nové Zámky
Dátum: 06.12.2022
Obec Šenkvice
Nám. G. Kolinoviča 5, Šenkvice
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: