Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 30.09.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2022/V (PDF)
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.08.2020
Poznámka:
INŠTALÁCIE TZB, a. s.
Gozovská 93/23, Lozorno
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2018/V v znení rozhodnutia č. 0020/2019/V
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2021/V (PDF)
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 02.12.2022
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 24.10.2018
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0166/2017/V a rozhodnutie č. 0001/2018/V
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 10.08.2020
Poznámka:
FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, Púchov
Dátum: 22.06.2021
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 23.03.2022
Poznámka:
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 02.12.2022
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 28.10.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0125/2021/V (PDF)
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 12.08.2020
Poznámka:
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 23.06.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0224/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0156/2021/V (PDF)
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 29.03.2022
Poznámka:
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 05.12.2022
Miestne prevádzkárne s.r.o.
, Beňuš 355
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
INŠTALÁCIE TZB, a. s.
Gozovská 93/23, Lozorno
Dátum: 09.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0006/2018/V [PDF]