Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0213/2017/V a rozh. č. 0265/2017/V
Obec Moravské Lieskové
, Moravské Lieskové 657
Dátum: 19.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0124/2021/V (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0157/2021/V (PDF)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2021/V (PDF)
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dátum: 30.11.2022
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22, Košice - Ťahanovce
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie č.0015/2018/V mení Rozhodnutie č.0165/2017/V a Rozhodnutie č. 0235/2017/V
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 09.06.2020
Poznámka:
Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Oravská Lesná 291, Oravská Lesná
Dátum: 26.05.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 01.12.2022
Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie č. 0016/2018/V zo 16.10.2018 mení rozhodnutie č. 0218/2017/V z 24.02.2017
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0196/2017/V a rozhodnutie č. 0261/2017/V
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 06.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 24.05.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 01.12.2022
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: