Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2021/V (PDF)
HRONBYT s.r.o.
Levická cesta 3, Hronovce
Dátum: 29.11.2022
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 05.01.2024
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 16.07.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0160/2021/V (PDF)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 14.08.2019
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0150/2021/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 04.05.2021
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0216/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2021/V (PDF)
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 29.11.2022
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 22.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0183/2017/V
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0224/2017/V
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0107/2021/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.05.2021
Poznámka:
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 14.02.2022
Poznámka:
REZIDENCIA SLNEČNÁ STRÁŇ s.r.o.
Trnkov 44, Trnkov
Dátum: 30.11.2022
VaK Trblavina s.r.o.
Jiráskova 168, Stará Turá
Dátum: 16.02.2024
Obec Lozorno
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Devínska cesta 30, Stupava
Dátum: 12.09.2018
Poznámka: