Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
Hlavná 943/12, Mojmírovce
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0183/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2017/V (PDF)
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
Vlčany 944, Vlčany 1
Dátum: 23.01.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0174/2017/V (PDF)
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
Dátum: 23.01.2023
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2018/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0157/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Devínska cesta 30, Stupava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2020/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 25.01.2023
Obec Rakúsy
Rakúsy 35, Mlynčeky
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF)
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0161/2017/V (PDF)
Obec Jarovnice
, Jarovnice 223
Dátum: 19.01.2023
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: