KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 12.12.2022
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2017/V (PDF)
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 18.10.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0227/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2021/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 14.12.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0173/2017/V (PDF)
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 14.12.2022
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Podbrezová
Sládkovičová 76/6, Podbrezová
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0190/2017/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 14.12.2022
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, Spišské Bystré
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0170/2017/V (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 10.10.2022
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 14.12.2022
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0168/2017/V (PDF)
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 11.10.2022
Poznámka: