Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka:
Obec Lúčky
, Lúčky 141
Dátum: 22.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0146/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
Obec Zemné
Zemné 268, Nové Zámky
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0146/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0162/2021/V (PDF)
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 04.02.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2022/V (PDF)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 04.02.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.01.2022
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 24.11.2022
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 01.12.2023
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 20.03.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0113/2021/V (PDF)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.0216/2017/V z 24.02.2017
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 04.02.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 225/2017/V a rozhodnutia č. 0003/2019/V
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 08.02.2021
Poznámka:
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 04.01.2022
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.11.2022
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 11.12.2023
Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
Dátum: 09.11.2016
Poznámka: