SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 23.09.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0012/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2021/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0166/2017/V
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2022/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 27.11.2019
Poznámka:
AQUAMAAT spol.s r.o.
Lúčna 48, Nemce
Dátum: 12.01.2021
Poznámka:
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2019/V (PDF)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 21.11.2022
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 28.09.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0027/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 09.02.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2022/V (PDF)
Polhorské služby s.r.o.
Oravská Polhora 950, Oravská Polhora
Dátum: 21.01.2019
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 06.12.2019
Poznámka: Mení rozhodnutie č. 0164/2017/V
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2020/V (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 22.11.2022
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dátum: 06.11.2023
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 27.02.2018
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0244/2017/V
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 24.01.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 225/2017/V
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 10.12.2019
Poznámka: Mení rozhodnutia č. 02018/2017/V a 0016/2018/V
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: