SPV Piešťany s.r.o.
Námestie SNP 466/6 , Bratislava
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
Ing. Peter Horváth SHR
Slnečná 540/29, Galanta
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
P.G.TRADE, spol. s r.o.
Hadovská 870, Komárno
Dátum: 06.09.2023
Poznámka:
BIOLIPANY, s.r.o.
Priehradná 30/1690, Liptovský Mikuláš
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
SPARK, s.r.o.
Stredné Plachtince 353, Stredné Plachtince
Dátum: 05.09.2023
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, Budča
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Piaristická 4605/16 , Nitra
Dátum: 04.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2024/E-OZ mení rozhodnutie číslo 0027/2023/E-OZ [PDF]
OFF LINE, s. r. o.
Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 04.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0192/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0192/2023/E-ZR
Ing. Štefan Štifner CSc. - STIFI
Zelený Háj 2652, Hurbanovo
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
ECO PWR, s. r. o.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
SPV Piešťany s.r.o.
Námestie SNP 466/6 , Bratislava
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
elektromont Košice s.r.o.
Slovenská 561/26, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 04.08.2023
Poznámka:
HOTEL LIPA BOJNICE s.r.o.
Sládkovičova 20 , Bojnice
Dátum: 01.08.2023