BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
Bioplyn Ladzany, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0190/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0190/2023/E-ZR
BPS Bzovík s.r.o.
Bzovík , Bzovík
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Cetín, s.r.o.
Jurská cesta 8, Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Horovce 2, s. r. o.
Jurská cesta 2385/8, Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Horovce 3, s. r. o.
Jurská cesta 2385/8 , Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Horovce 4, s. r. o.
Jurská cesta 2385/8 , Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Green Gas Corp. s.r.o.
Sklárska 117, Lednické Rovne
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
KGJ Bzovík s.r.o.
Bzovík 445, Bzovík
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské)
Smolinské 386, Smolinské
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje, Nitra
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
CITA VIA, s.r.o.
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
GASKOV, s.r.o.
Nová Ves nad Žitavou 115, Nová Ves nad Žitavou
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Belá, s.r.o
Duchnovičova 574/18, Stakčín
Dátum: 21.09.2023
Poznámka:
BPS Kaloša s. r. o.
Okružná 802, Koš
Dátum: 21.09.2023
Poznámka:
BIOCHYN s.r.o.
Pod Párovcami 25/4757 , Piešťany
Dátum: 19.09.2023
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: