ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
BioElectricity, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 17.10.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0122/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0122/2023/E-ZR
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.
Štúrova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
BPS Vesele, s. r. o.
Dubovany 227, Dubovany
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, Spišská Nová Ves
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
FV BREZNO 4 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
FV BREZNO 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Green Energy s.r.o.
Pod Velingom 257, Tvrdošín
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
VSV Group, s.r.o.
Mládežnícka ulica 108, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 17.10.2022
Poznámka: