BPS Huncovce, s.r.o.
Vrbov 300, Vrbov
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2017/E-OZ (PDF)
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, Budča
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Agrovýkrm Spiš, s.r.o.
Boleráz 413, Boleráz
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
ELBIOGAS s. r. o.
Gorazdova 34, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 13.07.2018
Poznámka:
ELRIKA, s. r. o.
Štefánikova 847, Gajary
Dátum: 18.01.2021
Poznámka:
Lenobo s. r. o.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 31.05.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0199/2017/E-OZ
BIOCHYN s.r.o.
Pod Párovcami 25/4757 , Piešťany
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0032/2017/E-OZ (PDF)
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
SPARK, s.r.o.
Stredné Plachtince 353, Bratislava
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
Danubian Biogas s.r.o.
Gorazdova 34, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0195/2023/E-ZR (PDF)
Pappová Alžbeta
Palantášska 370, Matúškovo
Dátum: 09.07.2018
Poznámka: K Rozhodnutiu číslo 0868/2014/E-OZ bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 15.10.2018, [PDF]
Daniel Veveričík
Kolónia Hviezda 118, Martin
Dátum: 22.02.2021
Poznámka: Prevod zariadenia.
Lenobo s. r. o.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 31.05.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0197/2017/E-OZ
Heineken Slovensko, a.s.
Novozámocká 2, Hurbanovo
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/E-OZ (PDF)
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
Farma Kameničany s. r. o.
Kameničany 200, Kameničany
Dátum: 14.09.2023
Poznámka:
ILKE - BIOPLYNOVÁ STANICA spol. s r.o.
Boľská cesta 1, Kráľovský Chlmec
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, Sabinov
Dátum: 09.07.2018
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0053/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0053/2022/E-ZR
Martin Rovenský
Černyševského 1, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 23.02.2021
Poznámka: Prevod zariadenia.