Bioplyn Cetín, s.r.o.
Údernícka 11, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Mendel Vladimír
Sládkovičova 700/10, Nitrianske Pravno
Dátum: 14.08.2018
Poznámka:
SCHENKER s.r.o.
Kopčianska 94, Bratislava
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
Jankovičová Iveta, RNDr.
Egrešová 14960/13, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
Apollo Business Center V a. s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.05.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1548/2014/E-OZ
ILKE - BIOPLYNOVÁ STANICA spol. s r.o.
Boľská cesta 1, Kráľovský Chlmec
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/E-OZ (PDF)
KGJ Bzovík s.r.o.
Bzovík 445, Bzovík
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BPS Myjava, s. r. o.
časť Turá Lúka 195, Myjava
Dátum: 11.09.2023
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0041/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0041/2022/E-ZR
PLAVISKO, s.r.o.
Oravická 1771, Trstená
Dátum: 09.07.2018
Poznámka:
Milan Bohdan, Ing.
Staničná 491, Kláštor pod Znievom
Dátum: 20.10.2020
Poznámka: Zmena prevádzkovateľa FVZ. Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1166/2014/E-OZ.
JOMB1 s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Zmena prevádzkovateľa MVE.
Apollo Business Center V a. s.
Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.05.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1549/2014/E-OZ
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0027/2017/E-OZ (PDF)
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BPS BORCOVA, s.r.o.
Trnavská cesta 106, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.09.2023
Poznámka:
BPC s.r.o.
Horná 5, Banská Bystrica
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0034/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0034/2022/E-ZR
SANDRA s.r.o. Trebišov
Cukrovarská č. 3042, Trebišov
Dátum: 11.07.2018
Poznámka:
Elikon s. r. o.
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Predchádzajúce č. rozhodnutia 2238/2014/E-OZ
FVE Svederník s. r. o.
Pod Hájom 230/28, Chynorany
Dátum: 12.05.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0205/2014/E-OZ