Gabriela Belanová
Krížna 30, Bratislava
Dátum: 11.03.2021
Poznámka: Zmena prevádzkovateľa (JAPIS, s.r.o)
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 09.09.2021
MAEN SK spol. s r.o.
Nábrežná 3, Trenčín
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Piaristická 4605/16 , Nitra
Dátum: 04.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2024/E-OZ mení rozhodnutie číslo 0027/2023/E-OZ [PDF]
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0043/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0043/2022/E-ZR
FVE 1 spol. s r. o.
Hradská 27A, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
Hotel Bystrička s.r.o.
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 16.08.2019
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0087/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0087/2023/E-ZR
ENERGY INVESTMENTS, s. r. o.
Hosťovce 217, Hosťovce
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0032/2022/E-ZR
Anna Jenčová
Petrovce 43, Petrovce
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0081/2016/E-OZ
BioElectricity, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2017/E-OZ (PDF)
MAEN SK spol. s r.o.
Nábrežná 3, Trenčín
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 04.09.2023
Poznámka:
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 08.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0042/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0042/2022/E-ZR
Mitera Andrej
Jána Hollého 181/70, Michalovce
Dátum: 23.03.2018
Poznámka:
Knoško Ľubomír, Ing.
Pekná 30/36, Žilina - Závodie
Dátum: 19.08.2019
Poznámka:
ELBA.H, s.r.o.
Školská 46/20, Nová Baňa
Dátum: 03.06.2020
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 2294/2014/E-OZ
Ján Krško
Lesná 31, Prievidza
Dátum: 24.03.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia1701/2014/E-OZ
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2017/E-OZ (PDF)
MAEN SK spol. s r.o.
Nábrežná 3, Trenčín
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 04.09.2023
Poznámka: