ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2022/E-OZ (PDF)
ELGO, s.r.o.
Gočovo 113, Gočovo
Dátum: 20.02.2019
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2017/E-OZ (PDF)
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2024/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2024/E-ZR
ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
PLYNEX s. r. o.
Cukrovarská 2524, Trebišov
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2019/E-ZR (PDF)
MVE Slovakia, s.r.o.
Novomeského 122/6, Zvolen
Dátum: 25.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0061/2018/E-OZ ruší rozhodnutie číslo 0475/2014/E-OZ [PDF]
BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.
Štúrova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0121/2017/E-OZ (PDF)
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Nábrežie mládeže 3458, Nitra
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Bio CON 1 s. r. o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0091/2022/E-OZ (PDF)
Šandorová Silvia
Ložín 226, Ložín
Dátum: 20.02.2019
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0073/2017/E-OZ (PDF)
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Hlavná 25, Košice
Dátum: 07.11.2022
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitrianska 109, Hlohovec
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0092/2022/E-OZ (PDF)
FRAHOS s. r. o.
Hollého 212/36, Sobrance
Dátum: 21.02.2019
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0047/2022/E-ZR (PDF)
TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje, Nitra
Dátum: 04.10.2022
Poznámka: