TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje, Nitra
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 1453/24, Zvolen
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0090/2018/E-OZ (PDF)
BEK Dvorianky, s.r.o.
Dvorianky 184, Dvorianky
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0114/2017/E-OZ (PDF)
Bioplyn Budča spol. s. r. o.
Elektrárenská 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 06.10.2022
Poznámka:
BPS Bzovík s.r.o.
Bzovík , Bzovík
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0088/2022/E-OZ (PDF)
Havelec Martin
Suché miesto 17, Chorvátsky Grob
Dátum: 04.02.2019
Poznámka:
Farma Kameničany s. r. o.
Kameničany 200, Kameničany
Dátum: 28.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0091/2017/E-OZ (PDF)
BEK Dvorianky, s.r.o.
Dvorianky 184, Dvorianky
Dátum: 06.10.2022
Poznámka:
KGJ Bzovík s.r.o.
Bzovík 445, Bzovík
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0089/2022/E-OZ (PDF)
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 05.02.2019
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2020/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2020/E-ZR
Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2017/E-OZ (PDF)
MANGINI s.r.o.
Michalovská 1, Sobrance
Dátum: 06.10.2022
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské)
Smolinské 386, Smolinské
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0090/2022/E-OZ (PDF)
MAVEL s.r.o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 12.02.2019
Poznámka: v znení rozhodnutia číslo 0014/2020/E-OZ [PDF]
BPS Bzovík s.r.o.
Bzovík č. 145, Bzovík
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2017/E-OZ (PDF)
Ing. Štefan Štifner CSc. - STIFI
Zelený Háj 2652, Hurbanovo
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: