BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Myjava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Prvá Drienčanská s.r.o.
Jasovská 2308/32, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
Bioplyn Budča spol. s. r. o.
Elektrárenská 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2017/E-OZ (PDF)
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Bioplyn Hont, s.r.o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0189/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0189/2023/E-ZR
BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Myhouse s.r.o.
Jasovská 2380/60B, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 10.12.2018
Poznámka:
BEK Agro Revúca, s.r.o.
Muránska 404, Revúca
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0072/2017/E-OZ (PDF)
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
Dátum: 03.10.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0138/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0138/2023/E-ZR
Bioplyn Ladzany, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 25.09.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0190/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0190/2023/E-ZR
BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
ITES Vranov, s.r.o.
Čemernianska 137, Vranov nad Topľou
Dátum: 07.01.2019
Poznámka:
AFG, s.r.o.
Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0050/2022/E-OZ ruší rozhodnutie číslo 0050/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0050/2022/E-ZR
GASKOV, s.r.o.
Nová Ves nad Žitavou 115, Nová Ves nad Žitavou
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BPS Cetín, s.r.o.
Jurská cesta 8, Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2022/E-OZ (PDF)
TeHo Bardejov, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0147/2022/E-OZ (PDF)
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné
Suchý Jarok, Humenné
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0082/2017/E-OZ (PDF)
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 03.10.2022
Poznámka: