BPS Horovce 2, s. r. o.
Jurská cesta 2385/8, Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
gpe, s. r. o.
Zochova 3, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0045/2022/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0045/2022/E-ZR
Katkovčin Tomáš, Ing.
Jasenov 448, Humenné
Dátum: 02.10.2018
Poznámka:
BPS Belá, s.r.o
Duchnovičova 574/18, Stakčín
Dátum: 16.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0064/2017/E-OZ (PDF)
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 63, Vrbová nad Váhom
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BPS Horovce 3, s. r. o.
Jurská cesta 2385/8 , Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: K Rozhodnutiu číslo 0045/2017/E-OZ bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 21.03.2019, [PDF]
Minarik Milan, Bc. Autocentrum
Hlavná 363/4, Bytča
Dátum: 08.10.2018
Poznámka:
BPS BORCOVA, s.r.o.
Trnavská cesta 106, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2017/E-OZ (PDF)
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BPS Horovce 4, s. r. o.
Jurská cesta 2385/8 , Levice
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 25.10.2018
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0066/2017/E-OZ (PDF)
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.09.2023
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
MVE Abovce, s.r.o.
Bajzova 1, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka:
E-BioGroup, spol. s.r.o.
Budyšínska 36, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0067/2017/E-OZ (PDF)
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: