Forte Fortissimo s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 24.11.2021
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0046/2017/E-OZ (PDF)
AGROMAČAJ a.s.
Kráľová pri Senci č. 455, Kráľová pri Senci
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Bioplyn Budča spol. s. r. o.
Elektrárenská 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 09.10.2023
Poznámka:
ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Majovský Ján
Jakubany 199, Jakubany
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
Jochim Lubomír, Ing.
Pri Majeri 595/6, Lozorno
Dátum: 24.11.2021
Poznámka:
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0047/2017/E-OZ (PDF)
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BIOCHYN s.r.o.
Pod Párovcami 25/4757 , Piešťany
Dátum: 19.09.2023
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Komorová Zlatica
Helcmanovce 42, Helcmanovce
Dátum: 04.09.2018
Poznámka:
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
Dátum: 13.12.2021
Poznámka:
BPS Myjava, s. r. o.
časť Turá Lúka 195, Myjava
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/E-OZ (PDF)
Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské)
Smolinské 386, Smolinské
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2022/E-OZ (PDF)
MVE Lehotský, s. r. o.
Važec 1048, Važec
Dátum: 19.09.2018
Poznámka:
ENVIROTERM s. r. o.
Pod Stráňou 868/37, Trstená
Dátum: 15.12.2021
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
BPS Kaloša s. r. o.
Okružná 802, Koš
Dátum: 21.09.2023
Poznámka: