ILIONE, s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0125/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0125/2023/E-ZR
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 14.09.2023
Poznámka:
BPS Huncovce, s.r.o.
Vrbov 300, Vrbov
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Maťaš Juraj
Šandal 99, Šandal
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0137/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0137/2023/E-ZR
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 20.08.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0563/2014/E-OZ
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/E-OZ (PDF)
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 63, Vrbová nad Váhom
Dátum: 13.09.2024
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.01.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2021/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2021/E-ZR
KVANT spol. s r.o.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
Green Energy s.r.o.
Pod Velingom 257, Tvrdošín
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0049/2017/E-OZ
Eko-Salmo Plus, s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/E-OZ (PDF)
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.
Stará Vajnorská 39, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 14.09.2023
Poznámka:
BIOCHYN s.r.o.
Pod Párovcami 25/4757 , Piešťany
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
HOTEL ALFA s.r.o.
Dukelská 70, Giraltovce
Dátum: 13.08.2018
Poznámka:
Ing. Vladimír Slezák
Borinka 440, Borinka
Dátum: 22.10.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0492/2014/E-OZ
BPS Vesele, s. r. o.
Dubovany 227, Dubovany
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0042/2017/E-OZ (PDF)
Energy Edge ZC s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.10.2022
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce
Choňkovce objekt PD, Choňkovce
Dátum: 14.09.2023
Poznámka: