COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, Revúca
Dátum: 20.07.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 0039/2014/E-OZ
Ing. Peter Horváth SHR
Slnečná 540/29, Galanta
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/E-OZ (PDF)
Prvá Osinski správcovská, s.r.o.
A. Sládkoviča 11, Trnava pri Laborci
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
AGROMAČAJ a.s.
Kráľová pri Senci č. 455, Kráľová pri Senci
Dátum: 12.09.2023
Poznámka:
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 01.01.2017
Poznámka:
SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, Sabinov
Dátum: 12.07.2018
Poznámka:
Aurinko, s. r. o.
Pod Rovnicami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1460/2014/E-OZ
ASTOM ND, s. r. o.
Sebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2017/E-OZ (PDF)
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 30.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2023/E-OZ bolo zmenené rozhodnutím číslo 0008/2024/E-OZ [PDF]
P M, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 12.09.2023
Poznámka:
RUPOS, s.r.o.
Ružindol 448, Ružindol
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0082/2022/E-OZ (PDF)
František Záruba ELZAR
Pezinská 125, Vinosady
Dátum: 12.07.2018
Poznámka: K Rozhodnutiu číslo 0028/2018/E-OZ bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 13.08.2018, [PDF]
Aurinko, s. r. o.
Pod Rovnicami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Predchádzajúce číslo rozhodnutia 1459/2014/E-OZ
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/E-OZ (PDF)
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, Lučenec
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
BEF, s.r.o.
SNP 1402/56, Trenčianska Teplá
Dátum: 12.09.2023
Poznámka:
Roľnícke družstvo v Plavnici
415, Plavnica
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0083/2022/E-OZ (PDF)
MVE Rybany, s. r. o.
Pod Hájom 230/28, Chynorany
Dátum: 13.08.2018
Poznámka:
MVE Veľká Franková s.r.o.
Veľká Franková 134, Veľká Franková
Dátum: 18.08.2021
Poznámka:
Biofarma Oborín, s. r. o.
Vlčia Dolina 958, Dobšiná
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/E-OZ (PDF)